PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2020- 2024

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2020- 2024

Prezentarea şcolii

Şcoala Gimnazială Şieu Odorhei este situată în localitatea Şieu Odorhei, centru de comună. Şieu Odorhei este situat la vest de oraşul Bistriţa, la 35 Km. depărtare şi la est de oraşul Beclean, la 11 km. depărtare.
Comuna Şieu Odorhei cuprinde o înşiruire de şapte sate (Bretea, Coasta, Şirioara, Cristur Şieu, Agrişu de Jos , Agrişu de Sus şi Şieu Odorhei).
Faţă de căile de comunicaţie are o poziţie favorabilă, teritoriul comunei fiind străbătut de calea ferată pe ruta Bistriţa – Cluj- Napoca şi de un drum judeţean asfaltat ( Şieu Odorhei-Beclean).
Comuna Şieu Odorhei se întinde de la comuna Şieu-Măgheruş la oraşul Beclean pe direcţia sud-vest şi de la comuna Şintereag la comuna Lechinţa pe directia nord-sud.
O şcoală cu o dezvoltare pe verticală, de la învăţământul preşcolar până la învăţământul gimnazial, este cea mai importantă instituţie şcolară de pe raza comunei. Şcoala funcţionează într-un corp de clădire cu două nivele, construită în anul 1965.

DIAGNOZA

Scopurile actuale ale şcolii sunt:
1. De a oferi elevilor un parcurs de calitate al curriculum-ului naţional, competitiv care să asigure reuşita la examenele ce decid admiterea în licee şi şcoli profesionale;
2. Parcurgerea unui itinerar instructiv- educativ de grup şi individual de natură să permită dezvoltarea competenţelor şi a capacităţilor creative, în circumstanţele unui învăţământ ,,pe scenariiˮ
3. De a furniza educaţie de calitate prin explorarea dirijată a mediului on-line,de a extinde frontierele cunoaşterii şi de a sluji interesele educaţionale ale societăţii.
Toate acestea se corelează cu oferta educaţională a şcolii:
– Un bun suport teoretic al învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial;
– Îmbunătăţirea bazei materiale cu dispozitive aferente învăţământului on-line
– Oferta curriculară şi extracurriculară pentru instruire şi operare pe calculator;
– Existenţa unui curriculum la decizia şcolii diversificat, ţinând cont de opţiunile elevilor, părinţilor şi nevoilor comunitare.

 

 

Acest site utilizează cookies pentru o mai bună funcționare și optimizare. Vă rugăm să vă exprimați acceptul sau refuzul cu privire la acest aspect. Vă mulțumim! Accept Citeste mai mult Respinge
Protecția Datelor Personale
Skip to content