PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2020- 2024

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2020- 2024

PREZENTAREA ȘCOLII

Şcoala Gimnazială Şieu-Odorhei este situată în localitatea Şieu-Odorhei, centru de comună. Localitatea Şieu-Odorhei este situată la vest de oraşul Bistriţa, la 35 Km. depărtare şi la est de oraşul Beclean, la 11 km. depărtare.
Comuna Şieu-Odorhei cuprinde şapte sate: Bretea, Coasta, Şirioara, Cristur Şieu, Agrişu de Jos , Agrişu de Sus şi Şieu Odorhei.
Faţă de căile de comunicaţie are o poziţie favorabilă, teritoriul comunei fiind străbătut de calea ferată pe ruta Bistriţa – Cluj- Napoca şi de un drum judeţean asfaltat ( Şieu Odorhei-Beclean).
Comuna Şieu-Odorhei se întinde de la comuna Şieu-Măgheruş la oraşul Beclean pe direcţia sud-vest şi de la comuna Şintereag la comuna Lechinţa pe directia nord-sud.
Comunitatea își exercită influența în mod constant, dar în forme care deocamdată nu sunt suficient de solide și coerente. La nivelul localității există agenți economici care pot constitui parteneri profitabili sau potențiali sponsori ai școlii.
Resursele economice care trebuie să susțină demersul educativ și programele de formare ale școlii sunt insuficiente. Disponibilizările considerabile de la unitățile economice din municipiul Bistrița și orașul Beclean în care au lucrat o bună parte din locuitorii comunei, costurile mari și foarte mari pentru cei ce lucrează în agricultură pentru realizarea producției agricole și implicit pentru obținerea unui venit suficient la nivelul familiilor a făcut să scadă puterea financiară a oamenilor, lucru resimțit și de școală.
În acest context, sprijinul mai larg ce ar putea veni din partea comunității este mult diminuat; pe de altă parte majoritatea părinților se preocupă de succesele sau insuccesele elevilor în perspectiva terminării cursurilor liceale sau profesionale. Educația este văzută tot mai mult ca un mijloc de promovare socială.
Nivelul tehnologic al formării este deocamdată satisfăcător în școală. Spațiile de formare sunt suficiente, dar toate necesită îmbunătățiri substanțiale.
Este o şcoală cu o dezvoltare pe verticală, de la învăţământul preşcolar până la învăţământul gimnazial și este cea mai importantă instituţie şcolară de pe raza comunei. Funcţionează într-un corp de clădire cu două nivele, construit în anul 1965.
Între anii 2018-2020 s-au efectuat lucrării de reabilitare și modernizare a clădirii, conform contractului nr.1605 din 19.07.2018, încheiat între UAT Șieu-Odorhei și Far Fundation SRL.
S-au executat lucrări de:
-recompartimentare a spațiilor în vederea amplasării de grupuri sanitare și centrală termică;
-extindere a rețelei de apă/canal;
-introducere a încălzirii centralizate;
-anvelopare a clădirii;
-schimbare a prdoselilor
-montare a balustradelor în interior și exterior;
-construire a rampei pentru persoanele cu dizabilități;
-reparație și igenizare a spațiilor interioare (birou secretariat, direcțiune, sala profesorală, bibliotecă, arhiva, oficiu, săli de clasă și coridoare);
-pavare cu dale de beton a cuții/trotuarelor curții;
-împrejmuire a perimetrului școlii.

Scopurile actuale ale şcolii sunt:
1. De a oferi elevilor un parcurs de calitate al curriculum-ului naţional, competitiv care să asigure reuşita la examenele ce decid admiterea în licee şi şcoli profesionale;
2. Parcurgerea unui itinerar instructiv- educativ de grup şi individual de natură să permită dezvoltarea competenţelor şi a capacităţilor creative, în circumstanţele unui învăţământ ,,pe scenariiˮ
3. De a furniza educaţie de calitate prin explorarea dirijată a mediului on-line,de a extinde frontierele cunoaşterii şi de a sluji interesele educaţionale ale societăţii.
Toate acestea se corelează cu oferta educaţională a şcolii:
– Un bun suport teoretic al învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial;
– Îmbunătăţirea bazei materiale cu dispozitive aferente învăţământului on-line;
– Oferta curriculară şi extracurriculară pentru instruire şi operare pe calculator;
– Existenţa unui curriculum la decizia şcolii diversificat, ţinând cont de opţiunile elevilor, părinţilor şi nevoilor comunitare.

Acest site utilizează cookies pentru o mai bună funcționare și optimizare. Vă rugăm să vă exprimați acceptul sau refuzul cu privire la acest aspect. Vă mulțumim! Accept Citeste mai mult Respinge
Protecția Datelor Personale
Skip to content